Yavuz Sultan Selim Han | Ahmet Şimşirgil ????????

246 Views
Published
Tarihimizin en mümtaz şahsiyetlerin biri olan ve sadece 8 senelik saltanatı ile adını tarihe altın harflerle yazdıran büyük Türk hakanı Sultan Selim Han. Kudreti, karizması ve ilme olan hürmeti hatta aşkı herkesçe malum. Ehl-i sünnet vel cemaat akidesi üzere olan inancı ve o inancın müdafii olma vazifesi ancak bu kadar muvaffak bir netice ile ifa edilebilirdi. Bu mukaddes dava için adeta hususi bir mümaresata tabi tutulmuş ve çifte su verilmiş çelik gibi olan inancı ile bu yüce davayı göğüsledi. Tarihimiz kahramanlarla, yiğitlerle doludur ve bu kahramanlar arasında kaderin onlara yüklediği vazife ve vuku bulan şerait ile bağzı şahsiyetler arasında hissi bir alaka kurar kalpler. Buna en güzel misal Sultan Selim Han ile Sultan Abdülhamid-i Sani arasındaki emsalsiz vukuat benzerliğidir.
Öyle ki Peygamber(a.s) efendimizin getirdiği o ilahi mesajı bozmak isteyenlerin itimad-ı nefsleri o hadde ulaştı ki Allahu Azimüşşan onlar için hususi yetişmiş cihan padişahları gönderdi ve ancak bu şekilde durdurulabildiler. Şuan içinde bulunduğumuz devir yani 1909 sonrası devir bahsi geçen felaket devirlerinden çok daha feci bir devirdir. Düşman ulum-u iktisadiye üzerine yüzlerce mütehassıs insanlar yetiştirdi ve dünyanın mali idaresini yani doğrudan idaresini ele geçirdi. Bununa da yetinmeyerek beşeriyetin kahir ekseriyetinin sapık bir yol üzere olmasının yanı sıra tek yol olan islamyetin bozulması ve onun yılmaz bekçileri Türklerin ifsad edilmesi ve dolaylı olarak islamın bozulması hedefleniyordu. Biz o düşüncedeyiz ki bu dini sahibi korur kollar bakalım mes'ele biz bu mukaddes vazifeden ne kadar hissedar olabileceğiz.
Tarihimizden ve o tarihi bize şeref vesilesi kılan mübarek zatları daha iyi tanımalı, onları ve onları yüce yapan büyük yapan vukuatı iyi bilmeliyiz ve onlardan feyiz almalıyız.

Faydalı bulduysanız beğenebilir, sevdiklerinizin de faydalanması için facebook, twitter, g+ hesaplarıınzdan paylaşabilirsiniz.
İyi seyirler.

Yavuz Sultan Selim Han
Ahmet Şimşirgil
Mukaddes Emanetler
Osmanlı tarihi
Hilafet
Sultan Abdülhamit Han
Meşrutiyet
Ehl-i Sünnet
Dinler arası dialog kumpası
Dinde reform safsatası
Ananevi müslümanlık
Alevilik
Şah İsmail
Safevi Devleti
Şah İsmail Türk mü?
Şia
Abdullah ibn-i Sebe
Doğru Tarih
????????????????????????????????
Category
Eğitim
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment