Telif Hakkı

Vidmay.com 5651 sayılı yasanın 5. maddesinde tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, web site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, “[email protected]” mail adresinden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler hukuksal olarak incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde, ihlal olduğu düşünülen içerikler 5 iş günü içerisinde sitemizden kaldırılacaktır.

İlgili Yasa:

MAD­DE 5- (1) Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı içe­ri­ği kon­trol et­mek ve­ya hu­ku­ka ay­kı­rı bir fa­ali­ye­tin söz ko­nu­su olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tır­mak­la yü­küm­lü de­ğil­dir.

(2) Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı hu­ku­ka ay­kı­rı içe­rik­ten, ce­za so­rum­lu­lu­ğu ile il­gi­li hü­küm­ler sak­lı kal­mak kay­dıy­la, bu Ka­nu­nun 8 in­ci ve 9 un­cu mad­de­le­ri­ne gö­re ha­ber­dar edil­me­si ha­lin­de ve tek­nik ola­rak im­kân bu­lun­du­ğu öl­çü­de hu­ku­ka ay­kı­rı içe­ri­ği ya­yın­dan kal­dır­mak­la yü­küm­lü­dür.

Sitemizde yer alan tüm videolar youtube.com, vk.com, mail.ru gibi genel video sitelerinden eklenmektedir. Telif hakkı size ait olan yapımlar için " [email protected] "mail adresine yazınız. Tek­nik ola­rak im­kân bu­lun­du­ğu öl­çü­de, ilgili video 5 iş günü içerisinde sitemizden kaldırılacaktır

English translation:

All the videos that are involved in our website are added from general video websites like youtube.com, vk.com, mail.ru, etc. For productions whose copyright belongs to you, as long as you make a notice to "[email protected]" email address, relevant production will be removed in 5 workday from our website.

 

ÖNEMLİ NOT :

Lütfen telif uyarısı yapmadan önce, Google şirketinin Youtube API V3 ile yazılım geliştiricilere sunduğu video paylaşma haklarını aşağıdaki linklerden inceleyebilirsiniz. Youtube kanalınızda yayınladığınız videoları Youtube API V3 ile başka web sitelerinde yayınlanmasını istemeyenler için yapılması gerekenleri Google şirketi aşağıdaki linkte detaylı olarak açıklamıştır. Lütfen inceleyiniz.

https://support.google.com/youtube/answer/171780
https://developers.google.com/youtube/v3
https://developers.google.com/youtube/v3/docs/search/list
https://developers.google.com/youtube/v3/getting-started
https://developers.google.com/youtube/iframe_api_reference

Youtube video yükleyen herkes youtube ve youtube hizmetini kullanarak içerikleri paylaşanlara verdiği hakları aşağıdaki link üzerinden hizmet koşullarındaki şu başlıklara bakarak inceleyebilir. İçeriğiniz ve Davranışlarınız başlığı altında bulunan Verdiğiniz haklar, Youtube'a Verilen lisans, Diğer kullanıcılara verilen lisans ve Lisans süresi alt başlıklarını inceleyebilirsiniz.
Hizmet Koşulları : https://www.youtube.com/t/terms