Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

 

Petrol ve doğal gaz konusunda maalesef ki dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bu durum da ekonomik olarak kalkınmamızın önünde ciddi bir engel oluşturuyor. Petrol ve doğal gaz mühendisliği bölümü 1961 yılında Türkiye’de ilk defa açıldığında asıl amaç Türkiye’nin doğal gaz ve petrol potansiyelini araştıracak, bu alanda çalışmalar yürütecek olan meslek adamları yetiştirmekti. Petrol ve doğal gaz mühendisliğihakkında detaylı bilgi için ayrıntılar yazımızda.

Petrol ve doğalgaz mühendisliği nedir

 

Petrol ve doğal gaz mühendisliği nedir?

Petrol ve doğal gaz mühendisleri mezun olduktan sonra okulda öğrendikleri bilgileri her gün gelişen bilimsel verilerle harmanlayarak yeraltı enerji kaynakları alanında çalışmalar yürütürler. Günümüzde jeotermal enerji kaynaklarının da dahil olduğu bölüm, mezunlarının çevre, insan hakları, karşılıklı saygı konularında hassas, takım çalışmasına yatkın, gelişen teknolojiye bağlı olarak kendini geliştirmeye meraklı, her türlü bilgisayar programı ve yazılımını öğrenmeye istekli, bu programları kullanabilen, yeniliklere açık, liderlik vasfına sahip, girişimci ruhlu bireyler olması hedeflenir. Son zamanlarda Hazar Denizi ve çevresinde petrol potansiyelinin keşfedilmesiyle iş olanakları da özel ve resmi kurumlarda oldukça iyidir.

Petrol ve doğal gaz mühendisliği dersleri

 

İlk yıl temel kimya ve fizik derslerinin verildiği, başlangıç seviyesinde laboratuvar çalışmalarının yapıldığı bölümde, bölüme giriş dersleriyle birlikte matematik gibi temel bilim dersleri gösterilir. İkinci yıldan itibaren bölüm dersleri biraz daha ağırlaşarak ders programına genel jeoloji, fiziksel kimya, taş nitelikleri, statik, mukavemet ve ileri derece matematik gibi dersler gösterilir.

Ekonomi, tarih ve Türkçe dersleri de yine ikinci yıl programına dahildir. Fakültenin üçüncü senesinde petrolyum ve doğal gaz jeolojisi, sondaj mühendisliği, termodinamik, sıvı nitelikleri, petrol ve doğal gaz laboratuvarı ile sondaj laboratuvarı, rezerve mühendisliği, üretim mühendisliği, taşınım mühendisliği dersleri matematik, Türkçe ve tarih gibi havuz derslerine ek olarak gösterilir.

 

Petrol ve doğalgaz mühendisliğiSon sınıfta ise öğretilen bilgiler artık doğrudan meslekle bağlantılı olmaya başlayıp öğrenciler iş yaşamına hazırlanır. Doğal gaz mühendisliği, geliştirilmiş gaz dönüşümü, yöneylem araştırması, formasyon değerlendirmesi, mühendislik etiği, petrol ve doğal gaz ekonomisi, ve bitirme tasarımı projesi son sınıf programını oluşturmaktadır. 4 yıllık lisans eğitimi boyunca öğrenciler ilgi alanlarına ve ileride çalışmak istediklerine alana göre seçmeli dersler de alabilirler. Kaynak : Mühendis Beyinler

Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment

Related Articles

Latest Articles

Most Popular