Latest Articles

 • Son zamanlarda kullanılan En ilgi çekici Bebek İsimleri Ve Anlamları

  Bebeğini isim arayışı içinde olanı anne babalar sizler için   en değişik bebek isimleri ve   çeşitleri  2019  isim galerimizi bir araya getirdik.  
  Aden (Kız ve Erkek) Arapça: Cennet bahçesi.

  Açangül: Açılan gül çiçeği.

  Açelya: Fundagillerden çok renkli çiçekler açar bitki.

  Açılay: Ay'ın şekilleri, yansıması.

  Adal: Ün kazan.

  Afet: Ortalığı kullanarak katacak kadar güzel kadın.

  Afife: Namuslu, namusuna çok…

  Ahuse Coşkulu güzellik

  Ahsen Çok güzel, olağanüstü güzel.

  Ahu Ceylan, karaca 2.Çok güzel, ince, zarif kadın.

  Ahueda: Nazlı güzel.

  Ahuela: Çok güzel gözlü

  Ahugül: Çok güzel.

  Ahugüzar: Becerikli güzel.

  bebek_isimleri_2015 (1)

  Ahunaz: Nazlı güzel, nazenin.

  Ahunisa: Çok güzel kadın.

  Ahunur: Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan.

  Ahuse: Coşkulu güzellik

  Ahuşen: Güzel ve neşeli.

  Ajda: Filiz, sürgün.  Çok genç

  Ajlan: Hızlı, çabuk, telaşlı

  Akasya: Güzel kokulu bir süs bitkisi.

  Akel: Eli uğurlu anlamında.

  Akgün: Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı.

  Aksev: Aydınlığı sev, ışık saç.

  Aksu: Anadolu'da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı.

  Aktan: Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan.

  Ala: Ela karışık renkli, alaca; benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş.

  Alagül: Çok renkli gül.

  Alçiçek: Kırmızı çiçek.

  Alçin: Kızıl renkli küçük bir kuş.

  Aleda: Nazlı, kaprisli

  Alev: Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime.

  Aleyna: Bizim üzerimize olsun.

  Algin: Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun.

  Algül: Kırmızı gül. Gül kırmızısı.

  Alim: Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, alben

  Alkim: Gökkuşağı.

  Alkız: Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız.

  Alpike: Kahraman kraliçe.

  Altin: Yüksek değerli bir maden

  Açılay: Ay’ın şekilleri, yansıması

  Aktan: Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan

  Alçin: Kızıl renkli küçük bir kuş

  Asya: Dünyanın en büyük kıtası

  Ayda: Dere kıyılarında yetişen bir bitki

  Ayşıl: Ay ışığı

  Alin (Kız) Fransız: Kibar zarif narin.

  Alkım (Erkek) Türkçe: Gökkuşağı

  Almina (Kız) Osmanlıca: Güneş tutulmasındaki kızıllığa verilen ad.

  Anka (Kız) Kökeni bilinmiyor: Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir efsanevî kuş.

  Aral (Erkek) Türkçe: Takım ada

  Arel (Erkek) Türkçe: Temiz dürüst.

  Arden (Kız&Erkek) Kökeni bilinmiyor: Bolluk bereket.

  Asel (Kız) Arapça: Cennetteki dört ırmaktan biri bal ırmağı.

  Ayet (Erkek) Arapça: Kur’anıkerim surelerini oluşturan cümlelerden her biri.

  Ayliz (Kız) Kökeni bilinmiyor: Ay parıltısı

  Aymira(Kız) Kökeni bilinmiyor: Ayın etrafındaki kızıllık.

  Aytun (Erkek) Türkçe: Geceyi aydınlatan.

  Ayza (Kız) Kökeni Bilinmiyor: Ay gibi güzel yüzlü kız

  bebek_isimleri_2015 (2)

  Baler (Erkek) Türkçe: Tatlı dilli, cana yakın kimse

  Balın: Yar, sevgili

  Belde: Memleket

  Bade Aşk, kutsal sevgi

  Bahar Yazla kış arasında olan mevsim

  Balca Bal gibi, bala benzer

  Balın Yar, sevgili

  Banu Prenses; Hanımefendi

  Başak Arpa çavdar gibi ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı

  Bediz Resim, tasvir, süs, bezek

  Begüm Hanım; Timuroğulları’ndan gelen prenses

  Belgi İşaret

  Belgin Kesin ve eksiksiz belirlenen

  Beliz İşaret, iz; alamet

  Benek Namuslu kadın

  Bengi Ölümsüz, sonsuz

  Bengisu Ölümsüzlük suyu

  Beniz Yüz

  Berin En yüksek, en ulu anlamında

  Berna Bağlı, bağlanmış; Genç, körpe, delikanlı

  Berrak Duru

  Berran Keskin, kesici

  Betül Erkeklerden çekinen namuslu kadın

  Beyza Çok beyaz, lekesiz

  Bihter Daha iyi, en iyi

  Bike Evlenmemiş, çocuğu olmamış kadın

  Bilge Çok bilgili ve bilgisini yararlı kullanan kişi

  Bilhan Çok bilgili

  Billur Pek duru, pürüzsüz

  Bingül BİN+GÜL=Gülü bol; Gül bahçesi

  Binnaz BİN+NAZ= Çok nazlı

  Binnur BİN+NUR=Çok ışıklı, ışığı gür

  Birsen Yanlız sen

  Buket Çiçek demeti

  Burcu Güzel koku, ıtır

  Burçak Bir bitki

  Burçin Dişi geyik

  Buğra Dişi deve

  Buse Öpücük

  Büküm Bükme eylemi

  Büşra Müjde, sevinçli haber

  Beliz: İşaret, iz

  Benan; Parmak uçları

  Benay: ay gibiyim

  Barkın (Erkek) Tükçe: Gezgin, Seyyah, Sürekli gezip dolaşan.

  Baha: Kıymet, değer, para.

  Baler: Tatlı dilli, cana yakın

  bebek_isimleri_2015 (3)

  Balkı: Şimşek, ışık, parlayış.

  Baran: Direnci kıran güç, ulu, yüksek.

  Baray: Sonsuzluk.

  Barbaros: Kızıl sakal.

  Barin: Güç ve kuvvet.

  Barın: Güç Kuvvet.

  Barış: Sulh.

  Barış: Sulh.

  Barkan: Çölde oluşan küçük kum kitlesi.

  Barkın: Gezmek, görmek, gezgin.

  Barlas: Kahraman.

  Bars: Kaplan benzeri yırtıcı hayvan.

  Bartu: En eski Türk hanlarından biri.

  Başer: Başta Gelen.

  Batı: Güneşin Battığı Yön.

  Batıhan: Batı’nın hükümdarı, hanı.

  Batıray: Ay gibi yiğit.

  Batuğ: Üstün olan, yiğit. Az.

  Batuhan: Yiğit hükümdar.

  Batur: Yiğit, yürekli, bahadır.

  Belda (Kız) Osmanlıca: Asıl Kan,Soylu,Kan

  Berfin (Kız) Farsça: Tertemiz, kar gibi beyaz.

  Beliz (Kız) Kökeni bilinmiyor: İşaret, im, iz

  Berfu (Kız) Farsça: Kar tanesi. 22-Bera (Erkek) Arapça: 1. Fazilet. 2. Seçkin olma vasfı. 3. Olgunluk.

  Bige (Kız) Türkçe: Evlenmemiş, çocuğu olmamış

  Bigem (Kız) Türkçe: Bilgili, çok bilen. İyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse.

  Bilun (Kız) Kökeni bilinmiyor: Yarım Ay

  Biricik (Kız) Türkçe: Tek, bir tane, emsalsiz

  Buğlem (Kız) Arapça: Cenneti müjdeleyen melek

   

  Buğu (Kız) Türkçe: Su buharı

  Çağkan (Erkek) Türkçe: Çalışkan, Hareketli, Canlı; Su Gibi Akan, Dinamik, Enerjik, Etkin

  Çağıl (Kız) Türkçe: Çağlayan suyun sesin

  Çise (Kız) Türkçe: İnce yağmur, çisenti.

  Çisil (Kız) Kökeni bilinmiyor: İnce yağmur.

  Dalya (Kız) Türkçe: Yıldız çiçeği

  Delfin  (Kız) Yunanca: Suda yaşayan memeli. (Yunus

  Damla: Çok küçük miktarda su. Çok az

  Defne: Yaprakları güzel kokulu, yaz-kış yeşil olan bir bitki.

  Demet: Çiçek bağlamı, deste

  bebek_isimleri_2015 (4)

  Demi: Kadife,şeftali gibi şeylerin üzerinde bulunan ince tüy.

  Deniz: Yeryüzünün çoğunu örten engin su.

  Deren: Toplayan, düzenleyen, pekiştiren.

  Derin: Sığ olmayan.

  Deryanur: Bilgisiyle ışık saçan.

  Derya: Büyük deniz anlamında.

  Desen: Çiçek, çizgi gibi süs şekilleri.

  Deste: Bağlam, demet.

  Destegül: Mevlevi dervişlerinin giydiği ince kumaştan yelek. Bağlanmış gül demeti.

  Devin: Hareket, kımıldanış.

  Dilay    (Kız) Türkçe: Gönlü ay gibi parlak, ışıklı olan / ışıl ışıl berrak konuşan

  Diyar   (Kız&Erkek) Kökeni bilinmiyor: Memleket

  Dora   (Kız&Erkek) Türkçe:1. En yüksek yer, uç.2. Bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepe.3. Dağ doruğu

  Elis      (Kız) Arapça : Güzel kokulu bir çicek.

  Elisa    (Kız) Almanca:Elisa = Elyesa: Benî İsrail Peygamberlerindendir. Benî İsrail ise; günden güne Kitabullah’ı dinlemez olmuştu. Cenab-ı Hak Asuriye Devleti’ni onlara musallat eyledi.

  Eliz     (Kız) Türkçe: El izi

  Elvin   (Kız) Arapça: Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak

  Erim (Erkek) Türkçe:1. Bir şeyin erebileceği uzaklık. 2. Vakıf olmak, yetmek.

  Esila   (Kız) Arapça:”esila” ise zeval vaktinden gurup vaktine kadar demektir. Bu, öğle namazı ile ikindi namazını kapsar.

  Fuşya (Kız) Alman: Bir süs çİçeği, bu çiçeğe özgü pembe renk.

  Gazel (Kız&Erkek)  Arapça: Divan, Fars ve Arap edebiyatlarında en yaygın nazım şekli.

  Gupse (Kız&Erkek)  Çerkezce: Gönülden olan, candan, sevecen.

  Gurur (Kız&Erkek)  Türkçe: Özsaygı – İçdeğer

  bebek_isimleri_2015 (5)

  Gulin  (Kız) Türkçe: Güle ait olan, gülden gelen

  Günce (Kız) Türkçe: Günlük, günlük yazılan anı.

  Güneş (Kız&Erkek) Türkçe: Çevresindeki sisteme ait gezegenlerin etrafında döndüğü, ışık ve ısı yayan büyük gök cismi

  Güz    (Kız&Erkek) Türkçe: Sonbahar

  Han    (Ekek) Türkçe: Hükümdar

  Hare  (Kız) Farsça: Sert taş, kaya

  Hayal (Kız) Arapça: İnsanın kafasında canlandırdığı şey

  Hayat (Kız&Erkek) Arapça: Dirilik-canlılık

  Hevin (Kız) Kürtçe: Aşk-sevda

  Helin: Yuva

  Hüma: Efsanelerde geçen, yere konmayıp sürekli gökte kaldığına inanılan cennet kuşu

  Işık     (Kız&Erkek) Türkçe: Cisimleri görmemizi sağlayan ışıma, aydınlık,

  Iraz    (Kız) Türkçe: uzak,ırak

  İlkim  (Kız&Erkek) Türkçe: İlk doğan çocuklara verilen ad

  İzem  (Kız&Erkek) Arapça :Büyüklük, ululuk

  Karan (Erkek) Türkçe: Kahraman, yürekli

  Kayla (Kız) Yunanca:Kötülükten uzak, masum

  Laden (Kız) Farsça: Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki

  Lal (Kız) Türkçe: Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz.

  Lavin (Kız) İsveçce: Çığ, heyelan.

  Lebriz (Kız) Farsça: Ağzına dek dolu, taşan

  Lina (Kız) Arapça Cennet bahçesindeki bir meyva.

  Lila (Kız) Türkçe: Vişneçürüğü leylak rengi

  Loya (Kız) Lazca : Tatlı anlamındadır

  Melsa (Kız) Arapça: Pürüzsüz düz yer

  Meyra (Kız) Kökeni bilinmiyor : Parıldayan Işık

  Mira (Kız) Latince: Bir kuyruklu yıldız adı

  Miray (Kız) Farsça: Ayın ilk günleri

  Narin (Kız) Farsça :İnce, zarif yapılı, nazik. Zayıf çelimsiz

  Nefes (Kız) Farsça: Hayat yaşam kaynağı

  Öniz (Kız&Erkek) Türkçe: Daha Önce İz Bırakmış

  Övünç (Kız&Erkek) Türkçe:Övünme Sebebi

  Özde (Kız&Erkek) Türkçe: Bir kimsenin benliğinde, manevi varlığında olan

  Pamir (Erkek) Türkçe: Orta Asya’da yükseltisi 7000 m’yi geçen yüksek dağlık külle

  Pera (Kız) Yunanca: Osmanlı döneminde Beyoğlu yakasına verilen ad.Yunanca “öte, ötesi” anlamına gelir.

  Peri (Kız) Farsça: Dişi cin (güzel ve iyilik severlik sembolü olarak kabul edilirler). 2. Güzel kadın veya kız.

  Perçem (Kız) Farsça: 1. Kâkül. Yele

  Pırıl (Kız) Türkçe: Işıklı, Çok Parlak; Çok Temiz, Saf; Eksiksiz, Tam

  Pinhan (Kız) Farsça: Gizli

  Polen (Kız) Fransızca: Çiçek tozu

  Rengin (Kız) Farça :1. Renkli, parlak renkli. 2. Güzel, hoş. Süslü.

  bebek_isimleri_2015 (6)

  Renk (Kız) Farsça: cisimler aracılığıyla yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum

  Romalı (Erkek) Latin-Amerika: Olmuş veya olması gereken bir olayla bağlantısı var, çeşitlilerin, ailelerin, cemiyetlerin başlarından gelen çeşitli hadiseleri tafsilatıyla hikaye eden edebi eser.

  Sare (Kız) Osmanlıca: Saf, temiz, kalabalık, topluluklar da var

  Serra (Kız) Arapça: Genişlik, kolaylık

  Simin (Kız) Farsça: Gümüşten, gümüş gibi, gümüşe benzeyen parlak ışıltı

  Şiir (Kız) Farsça: Bir Edebi Söz Sanatı, Özlü ve Uyaklı Anlatım Biçimi, Manzume; 
  Düşündüren, Duygulandıran, Etkileyen

  Tanem (Kız) Türkçe: Benim Tanem, birtanem

  Tansu (Kız & Erkek) Türkçe: Şafağın aydınlattığı su

  Tardu (Kız ve Erkek): Türkçe: Armağan, hediye

  Tayga (Erkek) Türk ve Moğol: Avrupadan Doğu Asyaya

  Umay (Kız) Türkçe: 1. Devlet kuşu.

  Uras-Uraz (Erkek) Türkçe: Şans, talih

  Uraz-Uras (Erkek) Türkçe: Şans, talih

  Vera (Kız) Arapça: 1. Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, takva, ittika. 2. Halk, mahluk, alem, kainat.

  Yalım: Alev, ateş uzantısı

  Yamaç: dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır; Karşı

  Yağız: koyu buğday rengi, esmer damlacıkları;  Oğuz beylerinden biri

  Yaz (Kız) Türkçe: Sıcak mevsim

   
  Read more

Latest Articles

Most Popular