Dünyanın sonunu getirecek olan küresel ısınma nedir hiç merak ettiniz mi ?

KÜRESEL ISINMA NEDİR ?

İnsanlık, sanayi devrimi ile resmen farklı bir boyuta geçti. Bu geçiş, insanların hayatını kolaylaştırmasının yanı sıra olumsuz olarak da farklı bir boyuta taşıdı. İnsanlar kolay bir yaşam sürmeyi düşünürken sağlıklarını ve çevrelerini göz ardı ettiler. Böylelikle günümüzde sıklıkla duyduğumuz ve karşımıza çıkan "küresel ısınma" sorunu ile karşı karşıya geldik. 

Küresel ısınma, atmosferdeki zehirli ve zararlı gazların çoğalarak dünyayı çevreleyen gaz bulutunun zarar görmesi sonucunda dünyadaki güneş ışınlarını doğrudan alması ve dünya sıcaklığının artmasıdır. Bunun sonucunda iklimlerdeki değişiklikler, buzulların erimesi ve bunlara bağlı olarak canlı popülasyonlarında ki değişikler küresel ısınmanın etkileri olarak gösterilebilir.

 Bu olayın başlıca sebepleri, başta fosil yakıtların fazla kullanılması olmak üzere, sera gazı dediğimiz gazların yayılımı, oksijen ihtiyacımızı karşılayan ormanlarımızın yok olması sonucu karbon salımının artışının engellenememesi gibi sebeplerdir. bunları biraz açmak gerekirse fabrikaların baca filtrelerini kullanmaması insanların toplu taşıma kullanma yerine özel araç kullanarak daha çok fosil yakıt kullanarak karbon salımının artması, daha da özele indirgemek gerekirse kişisel bakım ürünlerinde kullandığımız parfüm deodorant vs. kullanılması, evlerde ısınma olarak kömür vs kullanmak gibi daha buna benzer birçok örnek gösterilebilir. 

Peki bu insanlık için büyük bir sorun teşkil eden ve hatta ürkütücü bir senaryo olarak dünyanın sonunu dahi getirebilecek bu olayın önlenmesi için neler yapılıyor ve neler yapılmalı? Dünya genelinde bu sorun için bir önlem alınması planlanmış ve 2015 yılında Paris'te "Paris Anlaşması" dediğimiz sera gazlarının emisyonlarını azaltmak için bir anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmayı Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülke imzalamıştır. Türkiye'de bu anlaşmanın 2 toplantısına katılmıştır. Devletler bu şekilde önlemler alırken vatandaşların neler yapması gerekiyor? Bütün bireylerin ve kurumların kendi karbon ayak izini hesaplamalı ve karbon salım oranını düşürecek eylemler planlamalıdır. Enerji ihtiyacı fosil yakıtlardan değil de yenilenebilir temiz enerji dediğimiz güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi enerji kaynaklarından karşılanmalıdır. Geleceğimiz ve dünyamızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve verdiğimiz zararı en aza indirgemek için elimizden geleni yapmalıyız. 

Ahmet MEKE - CBS UZMANI 

 

Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment

Related Articles

Latest Articles

Most Popular