Maas

 • Eczacılık Maaşları ne kadar

   

  Bu yazımda eczacılık maaşları hakkında bir takım bilgiler vereceğim. Eczacı deyince sadece dükkan sahibi olanlar akla gelmemelidir. Çünkü devlet kurum ve kuruluşlarında ilaç dağıtım şirketlerinde çalışanlar da eczacı olarak anılmaktadır. Peki, eczacı nedir? Eczacı ilaç üretiminden başlayarak hastalara ulaşılmasına kadar olan bölümde görevli olan yetkili kişilerdir. Eczacı hastaların doktorlarının reçete üzerine yazdığı ilaçları ona doğru bir şekilde vermek ile sorumludur.

  Eczacılık Maaşları

   

  İlacın ne zaman içilmesi veya tüketilmesi hakkında da bilgi veren kişidir. (aç mı tok mu, Sabah mı Öğlen mi, akşam mı gibi dikkat edilmesi gereken şeyler hakkında hastayı bilgilendirir) Eczacılık yapmak isteyen insanlar insanlarla muhatap oldukları için onlara karşı daha samimi ve güler yüzlü bir tutum izlemeleri gerekmektedir. Eczacılık bizim ülkemizde esnaflık müessesi olarak kabul edilir bu yüzden de esnaflar müşterilerine karşı güler yüzlü ve sevecen olmalıdırlar. Eczacılık müessesi de bunu gerektirir.

  Eczacılık Maaşları Ne Kadar

  Eczacılık maaşları Türk Eczacılık Birliği’ne verilen yetki ile bu kurum tarafından belirlenmiştir. 2017 yılı için eczacılık maaşları asgari olarak aylık net 3000(Üç bin) TL olarak belirlenmiştir. 2015 yılında imzalanan sözleşmeye göre 2017 yılı eczacı maaşları Ocak ve Temmuz aylarında yani yılın ilk 6 ayı Yüzde 3 oranında Temmuz ile Aralık ayı yani yılın son 6 ayı yüzde 4 lük bir zam oranı belirlenmiştir.

  Temmuz ile Ocak yani yılın ilk 6 aylık maaşlarına ayrıntılı olarak ele alınırsa; Eğitim durumu lisans olan hizmete yeni başlayan eczacıların maaşı net maaşı 3.245 TL (Üç Bin İki Yüz Kırk Beş) olarak belirlenmiştir.

   

  eczacilik-maaslari-ne-kadar

  Eğitim durumu lisans olup hizmete başlayalı 3 yıl olan eczacıların net maaşı ise 3.307 TL (Üç Bin Üç Yüz Yedi) olarak belirlenmiştir. Eğitim durumu lisans olup hizmete başlayalı 6 yıl olan eczacı net maaşları ise 3.317 TL (Üç Bin Üç Yüz On Yedi) olarak belirlenmiştir. Eğitim durumu lisans olup hizmete başlayalı 25 yıl ve üstü olan eczacı net maaşları ise 3.770 TL (Üç Bin Yedi Yüz Yetmiş) olarak belirlenmiştir. Eczacılık maaşları hesaplanırken lisans mezunu olanlar, bekar ve çocuksuz olan eleman ve personeller dikkate alınarak hesaplanmıştır. Kaynak : Mühendis Beyinler

  Read more
 • Acil Tıp Teknisyeni Maaşları ne kadar

   

  Bu yazımda acil tıp teknisyeni maaşları hakkında bilgilendireceğim. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kaza geçirmiş hastalara fiziki veya ruhen destekleyici ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye yetiştirilmesinde önemli rol oynayan kişilerdir. Bu bakımdan bu mesleği seçen kişilerin her zaman soğukkanlılıkla hızlı doğru karar verme yeteneklerinin bulunması gereklidir. İnsanlarla iletişimi iyi olması avantajdır. Acil Tıp Teknisyeni bazen hastanelerde fakat çoğu açık alanlarda gece çalışırlar. Bazen gece nöbetlerine de kalma durumları olabilir.

  Acil Tıp Teknisyeni Maaşları

   

  Kariyer Olanakları

  2 yıllık Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü’nü bitiren kişiler yeterli bir puan aldıkları takdirde Dikey Geçiş Sınavı ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi veya Sağlık Yönetimi lisans bölümlerinde okumaya devam edebilirler.

  ATT Eğitim İçeriği

   

  4 yıllık bir eğitim sürecinde Türk Milli Eğitim amaçları doğrultusunda Sağlık Meslek Liseleri öğrencileri Acil Tıp Teknisyenliğine hazırlamaktadır. Kültür ve sağlık bilimi derslerinin yanı sıra ilk yardım dersleri, acil durumlarda uygulamalı olarak yaralılara iyileştirme müdahaleleri ile ilgili dersler verilmektedir. Okulda görülen teorik bilgileri öğrenciler staj zamanlarında sağlık merkezleri veya hastanelerde uygulamalı olarak tecrübe edinirler. Stajlar genellikle 11. ve 12. sınıflarda 3 gün olarak yapılır. ATT ile ilgili yoğun dersler bu son iki yılda verilir. 9. sınıfta genelde kültür dersleri verilir.

  acil-tip-teknisyeni-maaslari-ne-kadar

   

  Acil Tıp Teknisyeni Maaşları 2018

  Acil Tıp Teknikerleri mezun olduktan sonra özel hastanelerde veya kamuda oldukça geniş bir çalışma alanları vardır. Özel sektörde aldıkları maaşlar değişkenlik gösterirken, KPSS’ye girip kamuya atanan bir Acil Tıp Teknikeri yaklaşık 2.400 TL alır. Bu maaş yeni işe girmiş kişi için geçerlidir. Ayrıca evli olup olmaması çocuk olup olmaması durumuna göre de değişir. Eğer kişi evli ise ve eşi çalışmıyorsa ek olarak 240 TL alır. 0-6 yaşına kadar her bir çocuk için 52 TL alır. 6 ve üzeri yaşında olan her bir çocuk için 30 TL alır. Sendikalılar için tazminat fiyatı yaklaşık 60 TL’dir fakat binde beş ve damga vergisi kesintisi durumunda 50 TL olur.

  Acil Tıp Teknisyeni Çalışma Alanları

  Acil Tıp Teknisyenleri özel hastanelerde veya kamuda herhangi bir cinsiyet ayrımı gözetmeksizin çalışma imkanları vardır. Kaynak : Mühendis Beyinler

  Read more
 • Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Maaşları ne kadar

   

  Ağaç işleri endüstri mühendisi kimdir? Ağaç işleri endüstri mühendisi, üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümünde okuyarak, ahşap(ağaç sektörü) ile ilgili olan alanlarda işleri, işlemleri yapabilecek / yaptırabilecek ve koordinasyonunu sağlayacak olan uzman kişilerdir. Özellikle mobilya sektöründe bu uzmanlara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Ağaç işleri endüstri mühendisi; ahşap malzemeden üretimi yapılan olan eşyanın ya da eşyaların tasarım, proje ve maliyet analizlerini yaparak üretim için gerekli malzemelerin temin edilmesini sağlar. Ayrıca üretim aşamasında gerekli olacak ürünlerin stok planlamasını gerçekleştirir. Tüm bu görevlerin yanı sıra, üretilecek olan ürünlerin zamanında üretilmesinden, gerekli olan adette hazır olmasından ve istenilen kaliteye sahip olmasından da sorumludur. Bu tarzdaki işler için atölye ve fabrikalarda iş imkanları bulunmaktadır.

  Ağaç İşleri Endüstri MühendisliğiAğaç işleri endüstrisi mühendisi iş imkanları nelerdir?

   

  Ağaç işleri endüstri mühendisleri genellikle imza yetkisi bulunan uzmanlar kategorisindedir. Sektöründeki iş kolunda tasarım, proje, üretim, kalite kontrol, AR – GE gibi konularda gerekli donanıma sahip etken kişiler olmaktadırlar. Üretim söz konusu olduğu için iş alanları daha çok; mobilya fabrikaları ve atölyelerdir. Bunların yanında; Milli Prodüktivite Merkezi, DPT(Devlet Planlama Enstitüsü), Türk Patent Enstitüsü ve KOSGEB kurumlarında da mühendis, AR – GE’ den sorumlu mühendis olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca tüm bu alanlarda faaliyet göstermek amaçlı kendi iş yerlerine de sahip olabilirler. Eğitim formasyonu alan ağaç işleri endüstri mühendisleri; M.E.B Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezlerinde kendi bölümleriyle ilgili kollarda “Teknik Öğretmen” olarak mesleklerini sürdürebilirler. Tabii ki tüm bu farklı kollarla birlikte ağaç işleri endüstri mühendisliği maaşları da farklılık göstermektedir.

  Ağaç işleri endüstri mühendisliği maaşları nedir?

  Ağaç işleri endüstri mühendisliğinden mezun olanların tercih edeceği çalışma kollarına göre maaşlar faklılık göstermekle birlikte aşağıda genel bilgiler görülebilir.

   
  • Özel sektörde yeni mezun bir mühendis için, ağaç işleri endüstri mühendisliği maaşları aralığı 2.500 – 3.000 TL aralığında olmaktadır.
  • Kamu sektöründe yeni mezun bir ağaç işleri endüstri mühendisliği mezunu için verilecek olan maaş asgari olarak brüt 3.500 TL’dir.
  • Tüm bu genel bilgilerin yanında, bütün meslek gruplarında geçerli olduğu gibi kişinin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak olan eğitimler alması her zaman maaş ve terfi artışı için etkili olacaktır. Kaynak : Mühendis Beyinler
  Read more
 • Adli Bilişim Mühendisliği Maaşları ne kadar

   

  Adli bilişim mühendisliğinden mezun olan öğrencilerin iş olanakları fazlasıyla geniştir. Geleceğin mesleği olarak görülen bu mühendislik bölümünden henüz mezun sayısının az olması, mezun olan herkesin istihdam edilmesine kolaylık sağlayacaktır. Bu bölümden mezun olan arkadaşlar, hemen hemen her türlü resmi kurumda ya da özel kuruluşta çalışma imkanına sahip olacaktır. Devlet kurumları kapsamında yer alan Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, diğer bütün bakanlıklar ve il müdürlükleri, belediyeler ya da üniversiteler adli bilişim mühendisliğinin iş alanlarını oluşturan kurumlardan bir kaçıdır. Özel sektörde de çoğunlukla bankalar ve de diğer şirketler bu alanda yetişmiş mezunlara ihtiyaç duyacaktır. Yani kısacası özetlenir ise, adli bilişim mühendisliği mezunları, bilişim konusunun yer aldığı, kullanıldığı her türlü devlet kurumu ya da özel kuruluşta göre alabilme imkanına sahiptirler. Özellikle ilk mezunlar iş bulma, istihdam sağlamak konusunda günümüzde oldukça şanslı görülen mühendisler arasında yerini almaktadır.

  Adli Bilişim MühendisliğiAdli bilişim mühendisliği bölümünde okuduğunuzda alacak olacağınız dersler şunlardır:

   
  1. Türk dili
  2. Yabancı dil
  3. İnkılap tarihi
  4. Matematik
  5. Fizik
  6. Algoritma ve programlama
  7. Adli bilişim mühendisliği temelleri
  8. Bilişim suçları donanımları
  9. Mühendislik matematiği
  10. Mühendislik ekonomisi
  11. İşletim sistemleri
  12. Bilişim suçu inceleme yazılımları

  Ayrıca bölümde staj uygulaması da yapılmaktadır.

  Adli Bilişim Mühendisliği Maaşları Ne Kadar

  Bu bölümden mezun olan arkadaşların gelecekte önü oldukça açıktır ve iş bulma imkânları diğer birçok bölüme göre daha kolaydır. Üst tarafta Adli bilişim mühendisliği ile ilgili bilgi verirken mezun olan arkadaşların ister devlet kurumunda, isterse de özel sektörde çalışabileceğini ifade ettik. Yani bu anlamda ise iki farklı maaştan bahsetmek gerekir. Adli bilişim mühendisliği maaşları mezun olan arkadaşın bir devlet kurumu ya da bir özel sektör kuruluşunda çalışmasına bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Bir devlet kurumunda çalışacak olan adli bilişim mühendisi 2015 yılı verilerine göre yaklaşık olarak 3000 lira maaş ile işe başlayacaktır. Bunun yanında özel bir şirkette çalışacak olan adli bilişim mühendisi mezunu ise, çalışacağı şirket ya da kuruluş ile yapacakları anlaşmaya göre maaşlarını alacaklardır. Özel sektörde maaşlar değişiklik göstereceğinden dolayı net bir bilgi verilememektedir. Kaynak : Mühendis Beyinler

  Read more
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği Maaşları ne kadar

   

  Bilişim sistemleri mühendisi kimdir? Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren bilişim sistemleri mühendisliği bölümünü bitiren bir kişi; basit bilgisayar programlarını tasarlayabilir, bilgisayar donanımları ile alakalı her çeşit iş ve işlemleri, yeni tasarıları yapabilir ya da var olan tasarıları düzenleyebilir, yazılımlar oluşturarak aynı zamanda yazdığı yazılımların kullanım talimatlarını hazırlayabilir ve kullanacak olan kişilere yazılım hakkında bilgiler verebilir. İşte tüm bunları yapabilen uzmana bilişim sistemleri mühendisi denmektedir. Görevleri ile ilgili kısa bilgiyi paylaştıktan sonra asıl merak edilen bilişim sistemleri mühendisliği maaşları için devam edebiliriz.

  Bilişim Sistemleri Mühendisliği maaşlarıBilişim sistemleri mühendisi ne kadar maaş alır?

   

  Birden fazla çalışma alanına sahip bu mühendis grubu için verilen maaşlar farklılık gösterebilmektedir. Aşağıda genel bilgi amaçlı bilişim sistemleri mühendisliği maaşları ile ilgili bilgileri görebilirsiniz.

  • Yeni mezun olan bir bilişim sistemleri mühendisi işin özel sektörde verilecek olan maaş 2.500 – 2.900 TL aralığında olacaktır. Tecrübeli ve mesleki anlamda donanımlı olan bir mühendis için maaş aralığı çalışılan firmanın büyüklüğüne göre daha iyi rakamlara yükselebilmektedir.
  • Kamu sektöründe işe başlamak isteyen yeni mezun bir bilişim sistemleri mühendisi için 3.500 brüt maaş verilmektedir.

  Kamu sektöründe çalışmak isteyen kişilerin unutmaması gereken konu ise KPSS sınavına girilmiş olması ve iyi bir puana sahip olunması gerektiğidir. Yeni mezun bir mühendis için kamu sektörü iyi bir başlangıç gibi gözükebilir ama özel sektörde de kişisel ve mesleki gelişim ile maaşı attırabilmek mümkündür. Tüm meslek dalları için geçerli olan yabancı dil, mesleki sertifikalar ve eğitimler bilişim sistemleri mühendisinin daha iyi bir maaş alabilmesi işin gerekli belgelerdir. Aynı zamanda öğrenim hayatı devam ederken bazı eğitimlere başlanması ve bilgilerin geliştirilmesi işverenlerin gözünde artı olarak değerlendirilmektedir.

  Bilişim sistemleri mühendisliği iş imkanları nelerdir?

   

  Üniversitelerin bilişim sistemleri mühendisliği bölümünden mezun olanlar hem kamu hem de özel sektörde iş imkânları bulabilirler. Özel ve devlet bankaları, yazılım şirketleri, ulaştırma ve lojistik şirketleri, farklı sektörlerdeki firmaların bilgi işlem departmanları bilişim sistemleri mühendisleri için çalışma alanlarıdır. Kamu sektöründe ise daha çok üniversitelerde, devlet hastanelerinde ve elektrik kurumlarında çalışabilmeleri mümkündür. Devlet kurumlarında yükselme şansı biraz daha az iken, özel sektörde hızlı şekilde ilerleme şansı daha fazladır. Kaynak : Mühendis Beyinler

  Read more

Latest Articles

Most Popular