Advertisment

  • Tek Sorun Gurur Meselesi
    Tek Sorun Gurur Meselesi
    İnsanlar kurallarıyla, prensipleriyle, davranışlarıyla tüm birikimleriyle, kazanımlarının özetini yansıtan ayrı ayrı...